user_mobilelogo

Det ble avholdt medlemsmøte på Jølstad Grendehus den 3.januar.
Tema denne kvelden var innformasjon om Norsk Vegmuseum av Åsmund J. Sletten.
Han fortalte og viste bilder av nybygget, og arrangementene for 2019.
Se mere om Norsk vegmuseum på deres hjemmeside.
https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/om+organisasjonen/norsk+vegmuseum