Volvo i 100 år i 2027

Volvo i 100 år i 2027

Volvo i 100

Det nærmer seg 100-årsjubileum for Volvo. Dette skjer i 2027.

De fem Volvoklubbene i Norge (Norsk Volvo Amazon Klubb, Norsk Volvo PV Klubb, Classic Volvo Club, Norsk Volvoklubb og Volvo Car Club Norway) har funnet sammen i samarbeid rundt jubileet. Sammen med Volvo Car Norway er det avklart at helgen 4.-6. juni 2027 vil det bli et stort jubileumstreff på Hellerudsletta utenfor Oslo. Målsetning er der å lage en innendørs utstilling med Volvo personbilmodeller fra hvert år i perioden 1927 til 2027. Ansvar for å kartlegge potensielle biler til utstillingen er avtalt mellom klubbene og fordelt etter årganger.
Trolig vil det også bli stilt til rådighet et utendørs areal hvor det blir et mer åpent treff med mulighet for alle med Volvo å delta.
I årene som kommer vil det komme jevnlig informasjon om arrangementet. Ledelsen i de fem Volvoklubbene vil møtes regelmessig med hverandre og med Volvo Car Norway for å forberede arrangementet best mulig. Allerede nå vet vi at det også vil behøves et vesentlig antall frivillige til gjennomføringen.
Sett av helgen i kalenderen, dette blir en helt unik Volvohendelse i norsk sammenheng!