Tilbake til album-oversikt

CVC aktiviteter 2001

Lederskifte Jeg vil starte med å ønske alle sammen hjertelig velkommen inn i en ny Classic Volvo Club sesong! Det ble en overraskende start på året fra min side. Hadde vel ikke regnet med å sitte her å skrive formannens tominutter for en tid tilbake, men takker for tilliten og vi skal alle stå sammen for at klubben skal bli så god som mulig. En stor takk til tidligere formann Trond Vestpåsveen for all jobben han har gjort for klubben. Alle forslag og tips om ting, turer og lignende vi skal finne på i tiden fremover mottas med stor takk! Vi skal alle stå sammen for at alle skal trives og ha det moro med Classic Volvo. Kjell Einarsen ble oppnevnt som revisor for Classic Volvo Club. Sakslisten ble gjennomgått og avtroppende formann leste årsberetningen. Regnskapet var ikke helt ferdig da årsmøtet ble avholdt, men det ble bestemt at dette skulle være klart til neste møte for godkjennelse. Det var ikke kommet inn noen saker til styret så vi gikk direkte på valget som ble som vist ovenfor. Den formelle delen av årsmøtet ble avsluttet ved at påtroppende formann Olav Rune Fossmo takket for tilliten, presenterte seg selv og overrakte en blomster gruppe til avtroppende formann Trond Vestpåsveen sammen med kasserer Morten Grorud. Trond V. takket for seg og overrakte formanns klubben til Fossmo. Etter dette gikk praten om løst og fast til vi avsluttet møtet kl. 20.45. Classic Volvo Club vil takke Trond Vestpåsveen for den innsatsen han har gjort som formann i tre år med all jobb det innebærer, og vi vil samtidig ønske Olav Rune Fossmo velkommen som ny formann for oss og ønske han lykke til med arbeidet for CVC.