Classic Volvo Club ble stiftet i 1990, og er et tilbud til alle som har et forhold til gamle og klassiske Volvomodeller. Klubben er en møteplass for eiere og interesserte av Volvo kjøretøy.
 Hovedvekten av Volvo modeller i klubben er: PV-Duett-Amazon-P1800-140/160-240/260-740/760-940/960-850/V70.
Klubbens medlemmer er for delt over hele landet, også i andre land, men med hovedvekt i Mjøsområdet.
Klubben arrangerer kjøreturer og treff hele sommerhalvåret, samt delmarked/Volvo treff to ganger i året i månedsskifte april/mai og august/september hvert år.
Medlemsmøter holdes første onsdagen i hver måned i sommerhalvåret er det kjøreturer til kulturbegivenheter, museér eller andre aktiviteter, eller en tur ut i den fri natur. Før alle turer blir det avtalt oppmøtested, og felles kjøring derifra.
I vinter halvåret har vi medlemsmøter første onsdagen hver måned med forskjellige tema og foredrag.
Møtestedet er Jølstad Grendehus i Gaupen, Ringsaker.
Her er det servering av kaffe, vafler og hjemmebakt kringle.
Medlems kontingenten er f.t. kr.300,- pr. kalenderår. Dette inkluderer fire nummer av vår klubbavis.
Classic Volvo Club medlemsblad inneholder referat fra treff og turer, bil reportasjer og artikler om medlemmenes biler og aktiviteter innen Volvo.