Tilbake til album-oversikt

CVC aktiviteter 2005

15 år i 2004 ÅRSBERETNING 2004 Innledning – generelt om virksomheten Aktiviteten i Classic Volvo Club har også i år vært både omfattende. Og varierende. Likeså har oppslutningen om de mange aktivitetene Vært god og så langt det har vært mulig synes de fleste interesse- Områdene å være ivaretatt. Det sosiale samværet er preget av god Stemning og det er en entusiastisk ånd blant alle klubbens medarbeidere. Styre, komiteer og utvalg har arbeidet godt. Medlemstall – utvikling Ved årsmøtet har klubben 180 medlemmer. Medlemsbladet På Pedal`n er utgitt 4 ganger i året. Bladet har vært på 12 sider og fargetrykk på fram og bakside. Økonomi – egenkapital – avsetninger. Klubbens drift og regnskap er gjort opp med et overskudd på kr 8073,00. Bak resultatet ligger en godt kontrollert utgiftsside og et meget aktivt inntektsarbeid. Styrets arbeid Styret har i året 2004 avholdt 3 styremøter. Vel 15 saker er behandlet inkludert referatsaker og saker under eventuelt. Avis redaksjonen deltar på styremøtene. Klubbens styre, komiteer og utvalg Årets styre, komiteer og utvalg er inntatt på egen side i dokumentet. Klubbaktiviteter, medlemsmøter – turer – treff I løpet av året er det avholdt 9 medlemsmøter på møtelokalet, 4 søndagsturer, 1 sommertreff, 1 julebord og 2 delemarkeder på Mesna Auto. April møtet ble avholdt på Bilia Hamar med omvisning. På smøretreffet i mai hadde vi demonstrasjon av Meguiars poleringsprodukter. Sommertreffet ble avholdt på Stranda Camping på Biristrand. Cvc hadde stand på Birimarkedet i august. Julebordet ble avholdt på vertshuset v/E6 på Biri. Etter oktober møtet ble vi enige om å flytte fra møtelokalet på Mariendal pga plassmangel. Møtene blir nå avholdt på Brumunddal veikro og vertshuset v/E6 på Biri annenvær gang.